Beratungspraxis - Ingrid DykstraAanbevolen (basis-) opleidingen familieopstellingen:Amsterdam: Marcel Meijlink http://www.unlp.nl/familieopstellingen >>

Haarlem: Jan Velsen www.opstellingen.info >>

Dieren: Elmer Hendriks www.systemische-opstellingen.nl >>

Enschede: Erna Jans www.ontmoetingopdegrens.nl >>

Specialisatie: "oomgaan met verlies" : Nijmegen: Riet Fiddelaers-Jaspers, Sabine Noten: www.landvanrouw.nl >>