Nederlandse samenwerking >>


Individuele opstellingen


Amsterdam: 26.10.2018; 23.11.2018;
Driebergen: 16/17.11. 2018; 19.11.2018; 09/10.12 2018
Enschede: 31.10.2018
Dieren: 11.04.20191-op-1 consults met behulp van de opstellingsmethode.
De individuele opstellingen zijn
bedoeld voor volwassen en jongeren die een vraag
hebben. Denk hierbij aan vragen op het gebied van
relatie, gezin, familie, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid of werk. Ook kinderen zijn van harte welkom onder begeleiding van hun ouders. De ervaring leert dat systemisch werk een vruchtbare bijdrage levert aan het zichtbaar maken van de dynamiek binnen de systemen waarbinnen we dagelijks leven, zoals relatie, gezin of werk. Personen worden hierbij niet als op zichzelf staand ervaren, maar als onderdeel uitmakend van een systeem. Tijdens het consult wordt eerst de voornaamste problematiek besproken. Vervolgens wordt de opstellingsmethode toegepast om inzicht, ruimte en een oplossing te creëren.

Kosten: 210 €